Start leertraject

Het leerplatform gebruiken met je klas is helemaal niet moeilijk. Volg het stappenplan
en succes gegarandeerd!

Test de parate kennis van de leerlingen 

De leerlingen loggen in met hun code via de knop Leerlingen op de homepage.  Met Test je Kennis beantwoorden ze 20 meerkeuzevragen over diverse verkeersthema’s zoals wegcode, dode hoek, afleiding, … Na de test weet je meteen welke thema’s al goed gekend zijn bij de leerlingen en welke thema’s nog extra aandacht verdienen.

Leerlingen zien meteen hun score en krijgen feedback op hun antwoorden. In het klasoverzicht kan je achteraf zien welke thema’s goed en minder goed werden beantwoord. Nu weet je met welk lesmateriaal je aan de slag moet gaan. 


Opgelet: Test je Kennis kan slechts één keer afgelegd worden. 

Geef lessen verkeer en laat je leerlingen zelfstandig oefenen

Onder Lesmateriaal vind je uitgewerkte lessen bij 5 thema’s. Voor of na de klassikale les kunnen leerlingen oefenvragen oplossen bij elk thema. In je online dossier (klassen beheren) kan je voor elke klas thema’s activeren of afsluiten. Leerlingen krijgen enkel oefenvragen te zien van de thema’s die open staan. Leerlingen die ingelogd zijn, kunnen zelfstandig en op elk moment deze oefenvragen oplossen. In je online dossier kan jij hun resultaten raadplegen en bekijken welke leerstof ze goed beheersen en wat herhaling nodig heeft.

Test de vordering van je leerlingen 

Als je leerlingen er klaar voor zijn, kunnen ze hun vordering testen.

Met de knop Test je Vordering beantwoorden ze 20 meerkeuzevragen over alle verkeersthema’s. Leerlingen zien meteen hun score en krijgen feedback op hun antwoorden. In het klasoverzicht kan je achteraf zien welke thema’s goed en minder goed werden beantwoord.

Opgelet: Test je Vordering kan je slechts één keer afleggen.  

Bekijk de resultaten en houd een nabespreking 

In je online dossier kan je de resultaten van je klas bekijken en vergelijken met de rest van Vlaanderen, of met de andere klassen van je school.