Start leertraject

Het leerplatform gebruiken met je klas is helemaal niet moeilijk. Volg het stappenplan
en succes gegarandeerd!

Test wat de leerlingen al weten 

De leerlingen loggen in met hun code via de knop Leerlingen op de homepage.  Met 'Wat weet je al?' beantwoorden ze 30 meerkeuzevragen over diverse verkeersthema’s (o.a. wegcode, dode hoek, afleiding).

Leerlingen zien meteen hun score en krijgen feedback op hun antwoorden. In het klasoverzicht kan je de antwoorden van elke leerling opvolgen.

Opgelet: Het onderdeel 'Wat weet je al?' kunnen leerlingen slechts één keer afleggen.

Geef lessen verkeer en laat je leerlingen zelfstandig oefenen

Onder Lesmateriaal vind je uitgewerkte lessen bij 3 vervoerswijzen met telkens 5 thema's. Voor of na de klassikale les kunnen leerlingen oefenvragen oplossen bij elk thema. In je online dossier (klassen beheren) kan je voor elke klas thema’s activeren (standaard staan ze allemaal open) of afsluiten. Leerlingen krijgen enkel oefenvragen te zien van de thema’s die open staan. Leerlingen die ingelogd zijn, kunnen zelfstandig en op elk moment deze oefenvragen oplossen. In je online dossier kan jij hun resultaten raadplegen en bekijken welke leerstof ze goed beheersen en wat herhaling nodig heeft.

Test wat de leerlingen geleerd hebben

Als je leerlingen er klaar voor zijn, kunnen ze hun vordering testen.

Met de knop 'Wat heb je geleerd?' beantwoorden ze dezelfde 30 meerkeuzevragen als bij 'Wat weet je al'. Leerlingen zien meteen hun score en krijgen feedback op hun antwoorden. In het klasoverzicht kan je de antwoorden van elke leerling opvolgen.

Opgelet: Het onderdeel 'Wat heb je geleerd?' kunnen leerlingen slechts één keer afleggen

Bekijk de resultaten en houd een nabespreking 

In je online dossier kan je de resultaten van je klas bekijken en vergelijken met de rest van Vlaanderen, of met de andere klassen van je school.